Материали за контактна мрежа, Контактна мрежа, Контактен проводник, Тролеен проводник, Бронзово въже, Бронзово носещо въже, Бронзово гъвкаво въже, Медно гъвкаво въже, Стоманени проводници, Алуминиево-стоманен проводник, Алуминиев проводник, Стоманено въже, Бронзова тел, Медна тел, Медна бандажна лента, Клеми струнни, Силиконови изолатори, Секционни разединители, Секционни изолатори, Топлопоцинковани заземителни колове и шини, Заземителни въжета, Медни тръби, Медни пръти, Високо амперни конектори, Изолирани захранващи кабели, Комуникационни кабели

Гръмозащитни въжета

"Некст левъл къмършъл" ЕООД извърши доставки на гръмозащитни въжета и гръмозащитни алуминиеви въжета с вграден оптичен кабел. В доставката беше включен и необходимия брой съединителни муфи (Joint box) за оптичния кабел вграден в гръмозащитното въже.

назад

За "Некст левъл къмършъл" ЕООД

„Некст левъл къмършъл” ЕООД – София е търговска фирма, специализирана в доставките на материали за железопътния и градски ел. транспорт, захранващи и комуникационни кабели, конектори, тръби и други материали и услуги, свързани с железопътното строителствоповече ...


Контакти
+359 2 986 76 44
  • + 359 888 778 799
  • гр. София, ул. Александър Жендов № 1, ап. 28