Еластична скрепителна система за градския релсов транспорт
TPS-GTR-Ri59/60